blootvoets
Blog

Waarom veel mensen lui zijn

Ik ben lui. Soms ben ik echt lui en soms zijn er oorzaken die het doen lijken alsof ik lui ben. Luiheid is een van de zeven zonden en toch is het niet altijd wat het lijkt te zijn. Als je de oorzaken herkent bij jezelf of bij een ander dat kan je jezelf of een ander helpen wel initiatieven te namen en acties te ondernemen.

 1 Evolutie

Er zijn twee manieren om te overleven. De ene is risico’s nemen. De beloningen zijn dan vaak groot, maar ook de kans op falen is groter en dan zijn de gevolgen ook groot. Dit principe zie je steeds nog in de economie bijvoorbeeld.
De andere manier van evolutie is zo weinig mogelijk energie gebruiken om te overleven. Efficiëntie heet dat. Je begrijpt dat luiheid tot diep in de genen van de meeste van ons zit, maar er zijn nog een aantal andere redenen die ons lui kunnen maken.

2 Depressiviteit

Een centraal kenmerk van depressie is een totaal gebrek aan motivatie, die soms als luiheid gezien wordt. Depressieve mensen kunnen dit vaak ook niet goed uitleggen.  Voorheen waren depressieve mensen misschien juist betrokken en actief, maar een chronische vermoeidheid heeft hen uit het veld geslagen. Ze voelen juist boosheid jegens hun eigen gedrag in plaats van dat ze van hun ogenschijnlijke gemakzucht genieten. Als vriend, moeder, zus of leidinggevende kun je meerdere keren over het veranderde gedrag beginnen. En zodra je volhoudt, komt de opening en kun je iemand direct tot steun zijn of degene stimuleren adequate hulp te zoeken.

3 Faalangst

Veel mensen zitten zichzelf in de weg doordat ze enerzijds hun eigen doelen proberen te realiseren en deze tegelijkertijd uitstellen om doelgericht actie te ondernemen. Er is altijd een beter moment om een andere baan te zoeken, te starten met sporten of gezonder te gaan eten. De doelen worden niet uitgesteld omdat ze onaantrekkelijk zijn. Nee, deze mensen schatten zichzelf te laag in. Ze hebben geen hoge pet op van zichzelf. Ze zijn bang dat als ze werkelijk hun doelen proberen te realiseren, dat dan de waarheid over hun beperkte vermogens aan het licht komt. In feite zijn ze bang dat ze eigenlijk niet veel kunnen. Dan is het maar beter om dan maar niets te proberen, dan kun je tenslotte ook niet falen. Positieve feedback, tot uit de treuren mensen complimenten geven is het enige dat kan helpen om iemand over faalangst heen te helpen. Gemeende complimenten zijn belangrijk van een faalangstig persoon trapt ook niet in nep complimentjes

3 Succesangst

Nauw verwant aan faalangst is de angst voor succes. Wat een onzin, denkt u misschien: iedereen wil toch succes hebben. Zeker, maar de prijs van het gewin kan te hoog blijken. Zo zijn veel mensen vaak onbewust bang voor succes. Ze willen bijvoorbeeld anderen niet overvleugelen of ze zijn bang voor het onbekende. Hoewel je wel ambities kan hebben, wordt er geen enkele inspanning geleverd om deze doelen te realiseren. Sterker nog, de kansen om direct succes te oogsten worden juist afgewimpeld. Soms komt dit gedrag voort uit de twijfel over de eigen kwaliteiten, maar het kan ook uit de omgeving of omstandigheden voortkomen.

Stel je voor, een getalenteerde vrouw komt in aanmerking voor een promotie en zou daarmee drastisch meer gaan verdienen. Mooie bijkomstigheid zou je zeggen. Niet in dit geval. De vrouw heeft een zeer traditionele mannelijke partner, die het verschuiven van de rol van het kostwinnerschap niet zou accepteren. De vrouw laat de promotie lopen, omdat het haar relatie naar haar verwachting definitief zou verstoren.
Deze situatie is misschien wel het moeilijkste om te veranderen. Dit is een persoonlijk keuze en als vriend, kennis of leider kun je eigenlijk niet meer doen dan hier respect voor hebben.

4 Angst voor hoge verwachtingen

Ten slotte zijn er nog mensen die te bang zijn voor te hoge verwachtingen. Dat is lekker veilig, want dan hoeven anderen niets van ze te verwachten. Zulke mensen afficheren zichzelf als ‘lui’. Hun omgeving heeft echter (vaak terecht) veel hogere verwachtingen van zo’n iemand en spreken zich duidelijk uit over de mogelijkheden die ze voor zo’n persoon zien. De betrokkene lijkt het allemaal wel best te vinden, maar blijft zelf buiten schot. Hij/zij heeft tenslotte de ambities niet zelf uitgesproken. De ambitie is aan hem opgedrongen.

Als je je ergert aan de luiheid van die ene persoon. Ga het gesprek aan. Doe dit wel op de juiste manier. Erger je aan je eigen luiheid ga zelf in dankbaarheid het gesprek aan met jezelf.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: