• verleden loslaten.Inconsequent zijn is niet erg, blijf. assertiviteit vergroten
    Persoonlijke ontwikkeling

    Laat het verleden los.

    Vasthouden aan het verleden is een van de dingen die ons zeker ongelukkig maken. Zeker als we negatief blijven doen over dingen in het verleden. Soms lijkt het onmogelijk het verleden los te laten. Het verleden maakt ons voor een groot deel tot wie we zijn, maar dat wil niet zeggen dat we nooit meer kunnen veranderen. Ons falen is niet wie we zijn, maar hoe we daarmee omgaan wel. Soms denk ik wel eens aan mezelf in het verleden en dan schaam ik me voor dingen die ik heb gezegd of heb gedaan, terwijl dat meestal niet nodig is. Soms lijken dingen zich te herhalen. We houden denk ik…