• de lente komt, wint
  gedichten over kwetsbaarheid

  Mijn Wind

  Ik ben mijn richtingsgevoel verlorenals ik naar rechts kijk, zie ik je niet Mijn kompas, anker, uitkijk toren Hij, die altijd alles in mijn ziet Mijn kompas dat ben ik kwijtIk heb je laten gaanwant ik heb nu al zoveel spijtdat ik het toestond dat jij bent vreemd gegaan Ik waai met alle winden meewant mij anker is onvindbaar. Je antwoord is ook telkens neewant niets mag je niet meer van haar. Je mag niets meerWat je deed was niet zo fraaimaar ik wil je weerwant jij bent met wie ik het liefste waai.

 • Thuis
  Gedichten,  gedichten over de liefde

  Thuis

  Mijn lief, als jij ontwaaktlaat mij je spiegel zijnZie jezelf door mijn ogenJouw slaperige glimlach, mijn medicijn. Mijn lief, als ik naast je ontwaakben ik nog aan het dromenkom sla je arm om mij heenvoel mijn liefde stromen Mijn lief, wordt langzaam wakkerWees dapper vandaag Ons afscheid komt nader de tijd gaat gescheiden zo traag Mijn lief, wees voorzichtig vandaagkom vanavond weer veilig naar huiswant alleen in jouw armen voel ik mij thuis.

 • slot en grendel
  Verhalen

  Slot en Grendel

  Anna legt haar hoofd op haar smoezelige kussen. Ze denkt aan die dag 13 jaar geleden. Grendel en zij hadden al een tijdje in dezelfde kringen verkeerd. Ze vond het hem leuk. De blik in zijn ogen had iets ondoorgrondelijks. Ze had niet goed geweten hoe ze het hem moest vertellen, totdat ze een 12 stappen plan had gevonden op het internet. Ze had besloten gelijk de volgende dag tot actie over te gaan. 21 augustus 2011 Anna wordt wakker na een te korte nacht. Ze heeft liggen woelen. Ze gaat Grendel straks zien en hem zeggen hoe leuk ze hem vindt. Wat zal hij zeggen?Ze kijkt op het stappenplan.…

 • jij bent mij zon
  gedichten over de liefde

  Mijn zon

  Ik buig mij doe mijn schoenen uitga zitten , leg mijn hoofd op je schouder terwijl ik mijn ogen sluit. “Hoe was je dag” vraagt een zachte stemZwaar maar nu ben ik veilig bij hem. Volkomen in stilte met rust om mij heenvraagt hij nogmaals zachtwaarom ik ween. Tranen van gelukhoor ik mezelf zeggenwant ze zijn verder niet uit te leggen Hoe zeg ik dat hijde liefste is die ik kenen alleen bij hem kan zijn wie ik ben. Hoe vertel ikwat het diepste in mijn hartje roertdat hij mijn zon isal was deze dag nog zo beroert Ik leg mijn ijzige hand op zijn borsthij rilt even van de…

 • nieuwe maan
  overige gedichten

  nieuwe maan

  Ik wil bij je schuilen. in alle zwarte nachten Zonder tranen huilen zonder woorden in gedachten Ik wil zonder adem gapenzonder vorst sneeuwenmet ogen open slapenals doornroosje voor eeuwen Ik wil naar je vluchtenbij je zijn in afwezigheidZonder adem zuchten de zomer zijn in herfsttijd. Ik wil afwezig bij je zijn Ik kan je niet weerstaanals ik weer eens verdwijn schitter jij als de nieuwe maan.

 • sneltrein
  Gedichten,  overige gedichten

  Sneltrein

  In weinig woorden wil ik je zo veel vertellenwant soms duren ontmoetingen niet meer dan een paar tellen. In een korte zin mijn leven samenvattendat wat alles voor mij is geweesten dat wat ik van je nodig hebzodat mijn leven weer geneest. Maar het leven gaat zo snel voorbijHet is een super snelle sneltrein. Die alleen maar stopt op de stationsEuforie en diepe pijn. In een korte zin mijn leven samenvattenen niet in hele dikke boekenIk denk dat ik voor de rest van reisen stoptrein moet gaan zoeken. Samen met jou wat langzamer reizendat lijkt me nu eens fijn Ik hoop maar dat die stoptreinniet een station te ver blijkt…